Marknadsledande säkerhetslösningar, för ett samhälle i ständig rörelse.

SystemHouse Solutions säkerhetslösningar används varje dag, dygnet runt, i miljöer där exakthet, trygghet och driftsäkerhet är av yttersta vikt. På flygplatser. I kärnkraftverk. På skolor och universitet. Men också i kontorsbyggnader och butiksmiljöer. Helt enkelt där säkerhet behövs, för att få samhället att fungera smidigt.

shs-city-header

Säkerhetslösningar för verksamheter med höga säkerhets- och systemkrav.

SystemHouse Solutions erbjuder helhetslösningar där egenutvecklad hårdvara, mjukvara och styrning integreras i samma intelligenta plattform. Larm, passersystem, brandskydd, besökssystem och belysning. Säkerhetslösningar som varje dag hanterar hundratusentals passager på arbetsplatser i Sverige och Norden.

Geely Innovation Centre

Med Integrasystemet och Artifex får Geely Innovation Centre ett säkerhetssystem som lever upp till högt ställda krav gällande integration, volymhantering och tydligt larmpresentation.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.