-
SHS > Branscher

Smartare och säkrare byggnader med branschspecifika lösningar.

Under 20 års tid har SystemHouse Solutions levererat över 2500 säkerhetssystem, till verksamheter i hela Norden. Stora sjukhus, mindre kontor, museum eller industrier - ingen utmaning är för stor eller för liten. Varje lösning representerar en skräddarsydd branschlösning med specifika krav och önskemål.

Branscher

SystemHouse Solutions har installerat säkerhetssystem hos en stor mängd verksamheter i många olika branscher, över hela Norden. Det gör att vi kan erbjuda en stor mängd skräddarsydda branschlösningar som tillgodoser stränga säkerhetskrav och möter den ökade efterfrågan på lösningar för smarta fastigheter. Lär dig mer om hur SystemHouse Solutions kan hjälpa er verksamhet och se exempel på unika säkerhetslösningar inom er bransch.

Skräddarsydda säkerhetslösningar för både företag och offentlig sektor.

Marknadsledande säkerhet
Under 20 års tid har SystemHouse Solutions levererat över 2500 licenser vilka var och en representerar en branschlösning med mycket specifika krav och önskemål. En konkurrenskraftig prisbild i kombination med ett brett referensnätverk av nöjda kunder har gjort att antalet sålda lösningar stadigt pekar uppåt. Integraplattformen fungerar dessutom exceptionellt väl i smarta fastigheter genom den inbyggda möjligheten att integrera hela fastighetens ekosystem av brandlarm, kameraövervakning, porttelefoni, belysning, ventilation och andra funktioner i en smart fastighet.

Universitet och skolor
Ett av de första stora verksamhetsområdena som SystemHouse Solutions levererade säkerhetslösningar till är universitet. Det första universitetet säkrades 1999. Idag är inte mindre än 10 av Sveriges 16 universitet utrustade med Integra. Även merparten av Sveriges högskolor har passagesystem och inbrottslarm från SystemHouse Solutions.

Sjukhus
En annan bransch där SystemHouse Solutions är extra starka är sjukhus. Idag skyddas de flesta av Sveriges sjukhus av en Integralösning. Dessutom har flera specialutformade funktioner tagits fram. Ett exempel är karantänfunktionen som innebär att en kortbärare som befunnit sig inom ett bestämt område inte kan passera genom vissa andra områden eller tillträda samma område igen inom ett visst tidsintervall. Detta för att undvika smittorisker och andra hälsoaspekter.

Logistik och transport
SystemHouse Solutions har lång erfarenhet av branschspecifika säkerhetslösningar för transport- och logistikbranschen. Bland annat har en lösning för att förenkla portöppning vid lastning och lossning utvecklats. Integrasystemet används idag av Öresundsbron och åtskilliga stora lagerlokaler i Norden.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande