-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för energi & industri

Robusta, moderna säkerhetslösningar för industrier och energiföretag.

Funktionella larm- och passagesystem, driftsäker brandsäkerhet och smidig besökshantering är av högsta vikt inom industrier, som ofta består av stora områden med fabriker, lastkajer och administrativa byggnader. SystemHouse Solutions säkerhetslösningar skyddar er verksamhet varje dag, året runt.

Säkerhetslösningar för energi- och industriföretag

SystemHouse Solutions har lång erfarenhet av säkerhetslösningar för både energi- och industriföretag. Våra integrerade system finns idag i en stor mängd verksamheter, alltifrån kärnkraftverk till tillverkningsindustri. Systemen är byggda för att erbjuda hög användarvänlighet, oöverträffad driftsäkerhet och en stor mängd intelligenta funktioner som underlättar och säkrar vardagen för både medarbetare och besökare.

Säkerhetslösningar för industriföretag, som integrerar larm, brandskydd och besökssystem i samma plattform

Inom både energiproduktion och industriverksamhet ställs höga krav på flexibla och driftsäkra säkerhetssystem och säkerhetslösningar. Produktion och distribution sker i många fall dygnet runt vilket innebär skiftarbetande personal och trafik. Maskinpark och lagervärden behöver skyddas mot sabotage och brand och lokalerna måste vara enkla och snabba att utrymma om en brand skulle uppstå.

Larm- och passersystem

Industrier har ofta stora ytor där det finns behov för avgränsning av behörigheter till olika delar av byggnaden. Det kan gälla produktionsavdelningar, administrativa avdelningar eller lastkajer där endast berättigad personal får befinna sig.

Med Integrasystemet samlas larm- och passagehantering i en och samma säkerhetslösning och plattform. Olika behörigheter för tillgänglighet läggs in beroende på vilka dörrar och miljöer respektive person skall ha access till. Larmhantering sker genom samma kortläsarpanel som passagekontrollen vilket är både smidigt och effektivt.

Brandlarm

I en industri där mycket aktivitet sker är det av högsta vikt att en utrymning kan ske snabbt och smidigt. Utrymningsvägar måste vara säkrade så personal på bästa sätt kan sätta sig i säkerhet. Brandlarmssystem från Autronica säkrar idag flera industrier i Sverige. Genom tydliga paneler kan personal se vart brandutbrottet skett och genom detta få en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

Besökssystem

Till en industri kommer ofta externa besökare för möten, genomgångar och leveranser. SystemHouse Solutions besökssystem Check In är fyllt av smart funktionalitet som effektiviserar besöksflöden och underlättar för både receptionister och besöksmottagare.

C4 Energi i Kristianstad

En smart lösning för att hantera stora personalflöden och många flexibla funktioner var kraven när C4 Energi letade nytt passage- och inbrottslarmsystem.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande