-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för energi & industri > Brandsäkerhet för energi och industri
energi_och_industri_001

Driftsäker, modern brandsäkerhet för alla industri och produktion.

Värdefulla maskinparker, stora anläggningar och skiftarbetande personal - en industrianläggning har många utmaningar när det gäller brandskydd. Med brandprodukter från marknadsledande Autronica skyddas både personal och fastigheter på ett tryggt och effektivt sätt.

Brandskydd för energi och industri

Fabriker och industrilokaler kräver ett flexibelt och lättmanövrerat brandskydd som är lika säkert i kontorslokaler som ute i produktionsmiljö. Driftsäkra och flexibla brandlarmssystem från Autronica säkrar idag industrier och fabriker av vitt skilda  slag, över hela Sverige.

man-pekar-p-dator

Trygg industrimiljö med driftsäkert brandskydd från Autronica

Fabriker och industrilokaler kan omfatta många fastigheter, utspridda över stora områden med personal på plats dygnet runt. Det kräver ett flexibelt, pålitligt och lättmanövrerat brandskydd. Genom ett  brandlarmssystem från Autronica får ni ett komplett, modernt brandskydd av högsta klass.

Marknadsledande säkerhetslösningar för säkra produktionsmiljöer

Aspirerande system

Ett lämpligt branddetekteringssystem för industrier är så kallade aspirerande system som till exempel AutroSense 200. En aspirerande detektor övervakar kontinuerligt den säkrade miljön genom att luft leds genom ett rörsystem in i detektorns laserkammare. Om luften innehåller rök noterar detektorn detta och utlöser larmet. Ett aspirerande system ger en mycket snabb och exakt detektering.

Adresserbart blixtljus och siren

I en industri med stora ytor, produktionsavdelningar och kontorslokaler rekommenderas ett adresserbart blixtljus och siren. Enheten går att använda för ljus, ljud eller både ljus och ljud – allt för att ett larm skall uppfattas så tidigt som möjligt och möjliggöra en snabb evakuering.

Adresserbar flamdetektor

Autronicas framdetektor BG-201 är perfekt lämpad för installationer i tuffa miljöer som industrier, verkstäder eller maskinrum. BG-201 är en punktdetektor som detekterar bränder som består av kolbaserade material.

SelfVerify

För ökad trygghet har alla Autronicas larmgivare, i modell 300 och uppåt, som är monterade på detektorslinga en SelfVerify-funktion. Med SelfVerify säkerställs den absolut högsta graden av tillförlitlighet och funktionen innebär att enheterna testas automatiskt en gång per dygn.

AutroMaster V

Med det överordnade systemet AutroMaster V övervakas och styrs brandlarmsanläggningen på ett säkert sätt. Personal ser tydligt var larmet har gått, vilket ger en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

C4 Energi i Kristianstad

En smart lösning för att hantera stora personalflöden och många flexibla funktioner var kraven när C4 Energi letade nytt passage- och inbrottslarmsystem.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande