-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för energi & industri > Larm & passersystem för energi och industri
energi_och_industri_003

Driftsäkra larm och passagesystem för krävande, komplexa miljöer.

Tåliga, flexibla och integrationsvänliga - SystemHouse Solutions säkerhetslösningar skyddar alltifrån kärnkraftverk till verkstadsindustri. Med strikt passagekontroll och driftsäker larmhantering skyddas värdefulla maskinparker och lager, allt anpassat för de krävande miljöer som en industri kan innebära. Integraplattformen ger total säkerhet och övervakning, 24 timmar om dygnet.

Larm och passagesystem för energi- och industriverksamheter

Höga värden i maskinpark och lager, skiftarbetande personal och stora byggnader är alla faktorer som gör larm- och passagekontroll inom industrin både komplex och viktig. Integraplattformen erbjuder ett komplett larm- och passagesystem, som dessutom enkelt kan integreras med kameraövervakning och brandskydd för optimal säkerhet.

dsv_2

Kraftfulla lösningar och system, när säkerheten är av högsta vikt.

Fabriker och industrilokaler kan omfatta många fastigheter utspridda över stora områden. Det kräver en flexibel och lättmanövrerad lösning, med hög driftsäkerhet. SystemHouse Solutions erbjuder kompletta, skalbara passersystem och inbrottslarm för verksamheter där säkerhet är av högsta prioritet.

Marknadsledande larm och passagesystem

En större industrianläggning har ofta personal som arbetar i skift. Detta innebär att det är rörelse i lokalerna dygnet runt och att människor kommer och går under olika tidpunkter. Större industrier har dessutom många dörrar och passager som behöver kontrolleras, både internt så rätt personer har access till rätt områden, men även för externa besökare och vid hämtning och lämning av gods.

Integrera larm och passagekontroll

Med Integraplattformen kan både larm och passagekontroll integreras i samma enhet, vilket innebär att man genom manöverpanelen på kortläsaren kan larma av lokaler samtidigt som man ges access till de delar av lokalen som man har behörighet för. Personal från olika avdelningar kan ges behörighet utifrån behov och tillfällig personal kan ges behörighet för en viss tid. När kontraktsperioden är över slutar identitetsbäraren att fungera.

Slussfunktion

En viktig funktion i Integra, som många industrier använder, är slussfunktionen.  Öppning och stängning av dörrar styrs genom behörigheter vilket gör att bara en person åt gången kan gå igenom den aktuella dörren.

Karantänfunktion

En annan smart lösning är karantänfunktionen som bland annat innebär att vissa områden av fastigheten inte kan beträdas av samma person inom ett visst tidsintervall. Karantänfunktionen kan bland annat användas om verksamheten inbegriper smittorisk eller kemiska produkter.

C4 Energi i Kristianstad

En smart lösning för att hantera stora personalflöden och många flexibla funktioner var kraven när C4 Energi letade nytt passage- och inbrottslarmsystem.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande