-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för kontor och bostäder

Ökad trygghet med integrerade säkerhetslösningar för fastigheter, bostäder och kontor.

Driftsäkra larm- och passersystem, pålitlig brandsäkerhet och smidig besökshantering är en förutsättning för alla typer av fastigheter. Från kontor, till bostadshus. SystemHouse Solutions säkerhetslösningar för fastigheter och kontor skyddar boende, personal och fastigheter dygnet runt, året om.

Användarvänliga, moderna säkerhetslösningar för kontor och bostäder

SystemHouse Solutions är specialister på intelligenta, pålitliga säkerhetslösningar för kontor och bostäder. Varje del i systemet, som passersystem, larm och brandskydd, kan enkelt integreras till en heltäckande säkerhetslösning för hela fastigheten. Våra lösningar är utvecklade för användarvänlighet, driftsäkerhet och funktionalitet som underlättar – och säkrar – vardagen för boende, medarbetare och servicepersonal.

Säkerhetslösningar för kontor och bostadsfastigheter, med larm, brandskydd och besökssystem i samma plattform

För lokaler som inhyser kontor av olika slag är skydd av företagens ägodelar en förutsättning för att det dagliga arbetet skall kunna fortgå. Anställda måste ha en säker arbetsplats och besökare skall känns sig trygga. Varje företag och kontor är unikt och kräver därför en anpassad säkerhetslösning för kontor, som passar för den specifika verksamheten. SystemHouse Solutions har erfarenheten och de tekniska lösningar som krävs.

Larm- och passersystem

För kontorsanställda är det viktigt att enkelt kunna larma av lokaler och passera entréer vid olika tider på dygnet. Med säkerhetslösningen Integra sköts både inbrottslarm och passerkontroll från samma kortläsare. Den första personen som anländer till kontoret larmar enkelt av lokalen, på samma gång som dörren öppnas.

Kontorsfastigheter

I större kontorsfastigheter kan det finnas behov för avgränsning av behörigheter till olika delar av verksamheten. Med Integra läggs olika behörigheter för tillgänglighet in i systemet beroende på vilka dörrar och miljöer respektive person skall ha access till.

Bostadshus och bostadsrättsförening

I bostadshus är det allt vanligare att nycklar byts ut mot nyckeltaggar. Med samma tagg kan sedan access till tvättstuga, soprum, källarförråd och andra delar av fastigheten läggas in för att skapa en smidigare och enklare vardag för de boende.

Brandlarm

I kontorsfastigheter och bostadshus är det av högsta vikt att en utrymning kan ske snabbt och smidigt. Våra brandlarmssystem från Autronica säkrar idag många fastigheter över hela Sverige. Genom tydliga paneler kan behörig personal se var brandutbrottet skett och underlätta en snabb och säker utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten. Larmdon och detektorer anpassas utifrån varje verksamhet för högsta möjliga skydd av fastighet och egendom, samt för att personer i byggnaderna alltid skall kännas sig säkra och trygga.

Besökssystem

Kontorsfastigheter tar varje dag emot många externa besökare för möten och besök. Besökssystemet Check In är byggt för att effektivisera besöksflödet och underlättar för både receptionister och besöksmottagare.

Geely Innovation Centre

Med Integrasystemet och Artifex får Geely Innovation Centre ett säkerhetssystem som lever upp till högt ställda krav gällande integration, volymhantering och tydligt larmpresentation.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande