-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för lager & logistik > Brandskydd för transport och logistik
transport_logistik_001

Effektivt skydd för personal, lokaler och varor.

Stora områden med lager, lastkajer och utomhusytor kombinerat med administrativa lokaler kräver ett pålitligt och högteknologiskt brandskydd. Med brandprodukter från Autronica skyddas personal och fastigheter på ett tryggt och stabilt sätt.

Brandskydd för transport & logistik

Transport- och logistikbranschen innebär ofta stora ytor och byggnader som behöver brandskyddas på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Höga lagervärden och mycket personal kräver säkra system som är enkla att manövrera och styra. Med en brandskyddslösning från Autronica får ni ett driftsäkert och flexibelt system som passar både i lagerlokalerna och i de administrativa delarna av fastigheten.

systemhouse-solutions_img_3278_foto-liza-simonsson

Kompetent och driftsäkert brandskydd

Lagerlokaler och logistikcentra omfattar ofta både personal och höga materiella värden utspritt i stora lokaler, något som kräver ett flexibelt och driftsäkert brandskydd. Som i alla byggnader är det av högsta vikt att utrymning kan ske så snabbt och smidigt som möjligt om situationen blir kritisk. Tillsammans med Autrnica säkrar SystemHouse Solutions idag lager- och logistikanläggningar över hela Sverige.

Marknadsledande brandskydd för transport- och logistikanläggningar

Linjerökdetektering för stora ytor

Linjerökdetektorn, FireRay 5000, är Autronicas detektor som passar för stora ytor. FireRay 500 består av en sändare och en mottagare med max 100 meter emellan. Detektorn mäter fördunklingen i en stråle som skickas fram och tillbaka mellan sändaren och mottagaren. Om det uppstår rök i strålbanan minskas intensiteten i strålen och larmet utlöses.

Aspirerande system

En annan lämplig lösning för lager och logistik är så kallade aspirerande system. Ett sådant system är AutroSense 200 från Autronica. En aspirerande detektor övervakar kontinuerligt den säkrade miljön genom att luft leds genom ett rörsystem in i detektorns laserkammare. En exakt mätning av luftens fördunkling utförs i laserkammaren, varvid detektorn utlöser larm om den innehåller rök . Ett aspirerande system ger en mycket snabb och exakt detektering vilket är extra värdefullt i byggnader med stora lagervärden.

Inbyggd SelfVerify

För ökad trygghet har alla Autronicas larmgivare, i modell 300 och uppåt som är monterade på detektorslinga, SelfVerify-funktion. Med SelfVerify säkerställs den absolut högsta graden av tillförlitlighet och funktionen innebär att enheterna testas automatiskt en gång per dygn.

AutroMaster V

Med det överordnade systemet AutroMaster V övervakas och styrs brandlarmsanläggningen på ett enkelt sätt. Personal ser snabbt var larmet utlösts och får på så sätt en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

DSV

En multifunktionell säkerhetsplattform som kan hantera passage, inbrottslarm och brandskydd var några av kraven som DSV hade inför bygget av sin nya logistikanläggning i Landskrona.

Många av Nordens mest krävande byggprojekt förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande