-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för lager & logistik > Larm och passersystem för transport och logistik
transport_logistik_002

Säkra passager, under dygnets alla timmar.

Med stora områden bestående av lager, lastkajer och utomhusytor behövs flexibla, tåliga och integrationsvänliga säkerhetslösningar. Med Integraplattformens larm och passagesystem får ni total säkerhet och övervakning, 24 timmar om dygnet.

Larm och passagesystem för transport- och logistikföretag

Lager och logistikcentraler är ofta omfattande verksamheter med flera byggnader, utspridda på stora ytor. En stor mängd dörrar och portar behöver kontrolleras, samtidigt som det skall vara smidigt för personal och besökare att enkelt lasta, lossa och distribuera gods. Med Integraplattformen får ni ett komplett larm- och passagesystem som enkelt integreras med bland annat kameraövervakning för optimal säkerhet.

resundsbron-m-vit-bil

Ett kompetent, heltäckande skydd för stora ytor

SystemHouse Solutions produkter finns idag installerade i ett flertal lagerlokaler och logistikcentra i hela Sverige. Integraplattformen säkrar alltifrån matjättarnas huvudlager, till bilhallar och transportkedjor. Lagerlokaler där lastbilar lastar och lossar gods är oftast stora, avlånga byggnader med många portar och dörrar. En av Integrasystemets stora fördelar i denna typ av fastigheter är att relativt få hårdvaror och en smart nätverksstruktur möjliggör smidiga installationer på stora ytor.

Flexibelt, kompetent larm och passagesystem

Integrationsmöjligheter för optimalt skydd

Stora lagerhallar som förvarar varor till stora värden behöver skyddas på ett smart och lönsamt sätt. Med Integraplattformen integreras både larm och passagekontroll, två av de grundläggande skydden, i samma enhet. Detta innebär att du genom din identitetsbärare, exempelvis en nyckeltagg, kan hantera både av/på-larmning av lokalerna och få access till dem utifrån behov och behörigheter. Allt görs smidigt från panelen på kortläsaren. Det går självklart även att integrera kameraövervakning i samma system.

Smidig behörighetsstyrning

Med ett stort flöde av människor samt mottagning och distribution av varor behöver man ofta kunna begränsa behörigheter till olika delar av byggnaden. Genom Integrasystemet kodar ni enkelt identitetsbäraren – det vill säga passerkort, taggar och liknande – och bestämmer vilka delar av byggnaden som olika personer har access till. Detta är också användbart när verksamheten har vikarier och tillfällig personal på plats. Identitetsbäraren kan då redan från start kodas så den slutar att fungera efter ett visst datum och klockslag.

Kundspecifika larm och passagelösningar

SystemHouse Solutions lösningar och system är både flexibla och anpassningsbara och ett flertal kundspecifika integrationer och funktioner har tagits fram. Ett exempel är styrning av jalusier på lastbryggor, som innebär att rätt jalusi öppnas när en lastbil med rätt behörighet kör in på området. Lösningen är flexibel och kan enkelt ändras via konfiguration i mjukvarugränssnittet. En annan funktion som kan fås med Integraplattformen är möjligheten att styra portar och grindar så rätt port öppnas när lastbilschauffören ankommer lastbryggan.

DSV

En multifunktionell säkerhetsplattform som kan hantera passage, inbrottslarm och brandskydd var några av kraven som DSV hade inför bygget av sin nya logistikanläggning i Landskrona.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande