-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för sjukhus

Tryggare vård med skräddarsydda säkerhetslösningar för sjukhus.

Funktionella larm- och passagesystem, driftsäker brandsäkerhet och enkel besökshantering är av högsta vikt i en verksamhet som består av flera byggnader med åtskilliga avdelningar, där många människor rör sig samtidigt. SystemHouse Solutions kompletta säkerhetslösningar skapar trygghet för personal, patienter och besökare dygnet runt, året om.

Integrerade säkerhetslösningar för sjukhus och sjukvård

SystemHouse Solutions har stor erfarenhet av att leverera kompletta, driftsäkra och fullt integrerade säkerhetslösningar för sjukhus, vårdcentraler och övrig sjukvård. Med fokus på god användarvänlighet, hög driftsäkerhet och moderna funktioner underlättar vi vardagen för tusentals anställda och besökare. SystemHouse Solutions säkerhetslösningar sköter idag säkerheten på flertalet svenska sjukhus.

En fullt integrerad säkerhetslösning, för sjukhusets samlade säkerhetsbehov.

På ett sjukhus ställs det höga krav på flexibla och driftsäkra säkerhetslösningar och system. Fastigheter, mottagningar och avdelningar har olika öppettider, vissa stänger till kvällen medan andra har öppet dygnet runt. Många människor med olika behörigheter rör sig dessutom samtidigt inom området och lokalerna måste vara enkla och snabba att utrymma om en brand skulle uppstå.

Larm- och passersystem

Med många människor i omlopp finns det stora behov för avgränsning av behörigheter till olika delar av sjukhusområdet. Detta kan gälla korridorer, avdelningar och byggnader, men även medicinskåp och materialrum, som bara vissa personer skall ha behörighet att besöka.

Med Integrasystemet samlas larm- och passagehantering i en och samma plattform. Behörigheter för tillgänglighet läggs in på individnivå utifrån vilka dörrar och miljöer respektive person skall ha access till. Larmhantering sker genom samma kortläsarpanel som passagekontrollen vilket är både smidigt och effektivt.

Brandlarm

I en komplex sjukhusverksamhet där mycket aktivitet sker dygnet runt är ett brandutbrott oerhört kritiskt. Om en utrymning skulle behöva ske är det av största vikt att utrymningen går snabbt och smidigt. Utrymningsvägar måste vara säkrade så att personal på bästa sätt kan evakuera patienter från de olika avdelningarna och mottagningarna, oavsett deras tillstånd och rörlighet. Brandlarmssystem från Autronica säkrar idag de flesta svenska sjukhus. Genom tydliga paneler kan personalen se vart brandutbrottet skett och få en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

Besökssystem

Ett sjukhus består av många olika mottagningar och det är vanligt med externa besökare. Besökssystemet Check In har många smarta lösningar som effektiviserar besöksflödet och underlättar för receptionister och besöksmottagare.

Region Östergötland

Det började med bygge av ett nytt hus för onkologivård där Integra installerades som larm- och passagesystem. Idag, 17 år senare, dominerar Integrasystemet Region Östergötland.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande