-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för sjukhus > Larm och passersystem för sjukhus
sjukhus_002

Förstahandsvalet för trygga och säkra sjukhus. 365 dagar om året.

Ett sjukhus är som en stad där allting måste fungera dygnet runt, 365 dagar om året. System House Solutions kortläsare och passagesystem är byggda för att hantera hundratusentals in- och utpasseringar, och är utrustade med specifika funktioner som underlättar vårdpersonalens arbete.

Larm och passersystem för sjukhus

SystemHouse Solutions säkerhetsplattform Integra hanterar idag larm och passersystem på flertalet av svenska sjukhus. Det har gett oss en helt unik erfarenhet som vi tillämpat för att skapa unika lösningar utifrån sjukhusets mycket specifika behov. Larm och passersystemets breda funktionalitet, i kombination med den unika volymhanteringen, gör att sjukhus som är säkrade med Integra tillhör de tryggaste platserna i landet.

region-ostergotland-1

Pålitligt och robust, för en föränderlig sjukhusmiljö

Inom vård och omsorg rör sig många människor och ett sjukhus är en av få verksamheter som måste fungera sju dagar i veckan året om, oavsett vad som sker. Säkerheten på sjukhuset måste dessutom fungera för en bred grupp av människor; vårdpersonal, patienter, leverantörer, anhöriga och övriga personer som besöker området av olika skäl. SystemHouse Solutions lösningar är byggda för just detta.

Marknadsledande larm- och passagehantering för sjukhus

En komplex verksamhet kräver ett kompetent skydd

Ett sjukhus står aldrig still. Bortsett från vård av olika slag så byggs det alltid någonstans, personal börjar och slutar, och det är många besök och studenter i omlopp. Utöver det innehåller ett sjukhus många olika verksamheter, såsom matsalar, kontor, omklädningsrum, parkeringshus och underhåll. Givet detta krävs ett driftsäkert säkerhetssystem som kan hantera en stor mängd kortläsare i samma system, då säkerheten kräver stora volymer av in- och utpasseringar, larmpunkter och funktioner.

Volymadministration och flexibilitet

Integrasystemet med sin unika volymadministration och höga säkerhet har blivit förstavalet på majoriteten av sjukhusen i Sverige. En viktig anledning till det är systemets stora flexibilitet, som gör att man smidigt skräddarsyr olika funktioner för att passa de olika sjukhusbyggnadernas och avdelningarnas skilda krav och behörigheter. Man kan till exempel styra behörigheter på låsta medicinskåp så att endast personal med rätt behörighet får access till vissa typer mediciner.

Integrerad larm och passagekontroll

Med Integraplattformen kan både larm och passagekontroll integreras i samma enhet. Det gör att manöverpanelen på kortläsaren kan användas både för att larma av lokaler och för att få access till de delar av sjukhuset som man har behörighet för. Personal från olika avdelningar och arbetsområden kan ges olika behörigheter utifrån behov, dessutom kan tillfällig personal ges behörighet för en viss tid. När tidsperioden är över slutar identitetsbäraren att fungera.

Region Östergötland

Det började med bygge av ett nytt hus för onkologivård där Integra installerades som larm- och passagesystem. Idag, 15 år senare, dominerar Integrasystemet Region Östergötland.

Region Östergötland, 15 år av Integrasuccé

Det började när Linköpings Universitetssjukhus byggde ett nytt hus för onkologivård och installerade Integra som larm- och passagesystem. Idag, 15 år senare, finns Integrasystemet i de flesta delar av Region Östergötland och hanterar närmare 7 500 dörrmiljöer, 12 000 larmpunkter och totalt cirka 60 000 aktiva kort.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande