-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för skola och universitet

Tryggare skolmiljöer med anpassade säkerhetslösningar för skolor.

Moderna larm- och passagesystem, driftsäker brandsäkerhet och enkel besökshantering är av högsta vikt för skolor och lärosäten, som ofta består av flera byggnader och avdelningar där många människor rör sig samtidigt. SystemHouse Solutions kompletta, skräddarsydda säkerhetslösningar för skolor och universitet skapar trygghet för skolpersonal, elever och besökare dygnet runt, året om.

Kompletta säkerhetslösningar för skola och universitet

SystemHouse Solutions har lång erfarenhet av hållbara, användarvänliga och driftsäkra säkerhetslösningar för skolor och universitet. Våra lösningar finns idag på sex av tio universitet, men skyddar även ett stort antal grundskolor i hela Sverige. Med fokus på god användarvänlighet, hög driftsäkerhet och smidiga funktioner underlättar och säkrar SystemHouse Solutions vardagen för anställda, elever och besökare inom campus och skolområdet.

Säkerhetslösningar för skolor, som integrerar larm, brandskydd och besökssystem i samma plattform

Inom ett skolområde ställs det höga krav på flexibla och driftsäkra säkerhetslösningar och säkerhetssystem. Området har många publika utrymmen med stor genomströmning av människor, vilket ställer höga krav på säkerhet. Samtidigt måste personal och elever ha individuell behörighet att enkelt komma in i specifika delar av fastigheterna. Dessutom måste lokalerna vara enkla och snabba att utrymma om en brand skulle uppstå.

Larm- och passersystem

Med många människor i omlopp finns det stora behov för avgränsning av behörigheter till olika delar av skolområdet. Detta kan gälla skolsalar, administrativa byggnader, grupprum eller matsal.

Med Integrasystemet samlas larm- och passagehantering i en och samma säkerhetslösning. Olika behörigheter för tillgänglighet läggs in beroende på vilka dörrar och miljöer inom skolområdet som respektive person skall ha tillgång till. Larmhantering sker via samma kortläsarpanel som passagekontrollen, vilket är både smidigt och effektivt.

Brandlarm

I ett skolområde där mycket aktivitet sker är det av högsta vikt att en utrymning kan ske snabbt och smidigt. Utrymningsvägar måste vara säkrade så att personal och elever på bästa sätt kan sätta sig i säkerhet. Våra brandlarmssystem från Autronica är en viktig del i varje säkerhetslösning och säkrar många skolor i Sverige. Genom tydliga paneler kan personal se var brandutbrottet skett och få en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är även möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

Besökssystem

Ett universitet har varje dag många externa besökare. Besökssystemet Check In, som blir en del i säkerhetslösningen, är fyllt av smarta lösningar som effektiviserar besöksflödet och underlättar för skolans receptionister och andra besöksmottagare.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Med en samlad säkerhetslösning för passerkontroll och larm har säkerhetsnivån höjts och administrationen av kort och behörigheter förenklats för SLU.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, skolor, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande