-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för skola och universitet > Larm och passersystem för skola och universitet
skola_och_universitet_002

Tryggt och säkert, varje dag året runt.

På skolor och universitet rör sig många människor, i många olika publika utrymmen. Öppenhet och tillgänglighet är viktig, samtidigt som säkerheten är en viktig faktor. Med SystemHouse Solutions flexibla, trygga larm och passagelösningar blir skoldagarna säkra för såväl elever och personal som besökare.

Larm och passagesystem för skolor och universitet

SystemHouse Solutions säkerhetsplattform Integra finns idag installerad på 10 av 16 svenska universitet och många högskolor och skolor. I lokaler som, i stor utsträckning, är öppna för allmänheten krävs larm och passagesystem som minimerar risken för skadegörelse och hotfulla situationer. Integrasystemets breda funktionalitet och många integrationsmöjligheter hjälper till att skapa en trygg arbets- och studiemiljö.

skolor

Integra skapar trygga och säkra läromiljöer

Universitet och skolor har många öppna och publika utrymmen, med ett stort flöde av människor som rör sig i och runt lokalerna. Inom området finns dessutom ofta flera olika verksamheter såsom matsalar, restauranger, bibliotek, administrativa byggnader och verkstäder. Att kunna avgränsa delar av byggnaderna är viktigt för att göra entréer, matsalar och undervisningssalar lättillgängliga för elever, samtidigt som lärare och skolpersonal får en trygg arbetsmiljö som är skyddad för obehöriga.

Ett komplett larm- och passagesystem för skolor och universitet

Integrera larm och passagekontroll
Med Integraplattformen kan både larm och passagekontroll integreras i samma enhet. Det innebär att man via manöverpanelen på kortläsaren kan larma av lokaler samtidigt som den ger access till de delar av skolan som man har behörighet för.

Personal från olika fakulteter och skolbyggnader kan ges olika behörigheter utifrån behov. Dessutom kan vikarier, eller annan tillfällig personal, ges behörighet för en viss tid. När vikarieperioden är över slutar identitetsbäraren att fungera och taggen eller kortet lämnas tillbaks till administratören.

Passagekontroll och volymhantering
Det som gör universitets- och högskolevärlden unik ur säkerhetssynpunkt är den stora omsättningen av studenter och personal. Elever kommer till skolan och stannar under studieperioden, för att sedan fortsätta vidare. En stor utmaning för ett passagesystem på en skola eller universitet ligger därmed i volymhanteringen. Inte minst under den korta men intensiva period under våren och hösten då 20-25% av eleverna slutar och börjar.

Den stora fördelen med säkerhetsplattformen Integra är att systemet snabbt och smidigt kan göra många förändringar på många poster. Detta leder till en smidig administration av behörigheter och identitetsbärare.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Med en samlad säkerhetslösning för passerkontroll och larm har säkerhetsnivån höjts och administrationen av kort och behörigheter förenklats för SLU.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande