-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för stat & kommun

Moderna, trygga säkerhetslösningar för stat och kommun.

Flexibla larm- och passersystem, driftsäker brandsäkerhet och smidig besökshantering är av högsta vikt för offentlig sektor, som ofta inrymmer många olika verksamheter, i fastigheter som ligger geografiskt utspridda. SystemHouse Solutions integrerade säkerhetslösningar binder ihop verksamheterna och skapar trygghet för såväl personal och medborgare som fastigheter dygnet runt, året om.

Kompletta säkerhetslösningar för stat och kommun

SystemHouse Solutions har stor erfarenhet av integrerade säkerhetslösningar för statliga och kommunala verksamheter. Våra system erbjuder hög användarvänlighet och driftsäkerhet, och innehåller en stor mängd smidiga funktioner som underlättar – och säkrar – vardagen för tusentals anställda och besökare inom offentlig sektor, varje dag.

Säkerhetslösningar för offentlig sektor, som integrerar larm, brandskydd och besökssystem i samma plattform

En modern, men beprövad säkerhetslösning
System House Solutions säkerhetslösningar säkrar idag en stor mängd svenska kommunala och statliga verksamheter. Inom stat och kommun ställs det höga krav på säkerhet. Med omfattande verksamheter och stora fastighetsbestånd behövs pålitliga, driftsäkra och flexibla säkerhetslösningar som ger möjlighet för personer med olika behörigheter att få tillgång till specifika fastigheter. Fastigheterna måste också vara enkla och snabba att utrymma om en brand skulle uppstå.

Larm- och passersystem
Med många medarbetare måste man kunna avgränsa behörigheter till olika delar av fastigheter och verksamheter för att ge personer tillträde till rätt lokaler. Då lokalerna vanligtvis är geografiskt utspridda underlättar det att ha ett gemensamt säkerhetssystem för samtliga fastigheter. Det förenklar dessutom för personalen, som kan använda samma identitetsbärare (tagg och nyckelkort) för smidig access till samtliga byggnader.

Med System House Solutions Integrasystem samlar ni all larm- och passagehantering i en och samma säkerhetslösning och plattform. Olika behörigheter för tillgänglighet läggs in beroende på vilka dörrar och miljöer som respektive person skall ha tillgång till. Larmhantering sker dessutom genom samma kortläsarpanel som passagekontrollen vilket är både smidigt och kostnadseffektivt.

Brandlarm
Förutom kontor och administration finns det inom stat och kommun en mängd olika verksamheter. Flera av dem, som vårdhem, fängelser och gruppboenden, har öppet dygnet runt. Ett säkert och tryggt brandlarmssystem inom samtliga verksamheter är därför mycket viktigt.  Våra brandlarmssystem från Autronica säkrar idag flertalet verksamheter inom offentlig sektor. Genom tydliga paneler kan personal se exakt var brandutbrottet skett och på det sättet få en snabbare och säkrare utrymningshantering. Det är dessutom möjligt att göra brandövningar utan att störa den vardagliga verksamheten.

Besökssystem
Statliga och kommunala verksamheter tar varje dag emot en stor mängd externa besökare. Besökssystemet Check In lämpar sig väl för miljöer med stort antal besökare och har en mängd smidiga funktioner som effektiviserar besöksflöden och underlättar för receptionister och besöksmottagare.

Tillväxtverket, Malmö

Ett smidigt, säkert passagesystem som passar i en modern miljö var några av de punkter Tillväxtverket eftersökte när de var på jakt efter en ny plattform för passagesystem.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på många sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande