-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för stat & kommun > Larm och passersystem för stat och kommun
stat_och_kommun_003

Förenkla med ett säkerhetssystem, för alla verksamheter.

Stora fastighetsbestånd, vitt skilda verksamheter och många medarbetare. Så ser vardagen ut inom den offentliga sektorn. SystemHouse Solutions larm- och passagesystem samlar all säkerhet inom en säkerhetsplattform, vilket ger enklare administration och utbyggbar funktionalitet.

Larm och passagesystem för stat och kommun

Med fastigheter och förvaltningar utspridda över kommunen krävs ett flexibelt och smart säkerhetssystem med enkel administration. Med Integraplattformen från SystemHouse Solutions får ni en driftsäker och skalbar säkerhetsplattform där funktioner som passagekontroll, inbrottslarm, brandlarm och besökssystem kan manövreras från ett och samma ställe.

partners2-1

Ett tryggare samhälle, för både personal och medborgare

Inom stat och kommun krävs flexibla säkerhetssystem som fyller många funktioner. En kommun omfattar många verksamheter och ett stort fastighetsbestånd som huserar alltifrån äldreboenden till kontor, hälsomottagningar. Ett och samma säkerhetssystem inom hela kommunen är både effektivt och kostnadsbesparande, samtidigt som vardagen förenklas för anställda.

SystemHouse Solutions, för både stat och kommun

Kommunal verksamhet

SystemHouse Solutions säkerhetsplattform Integra används idag i många kommunala verksamheter. Den erbjuder en oöverträffad enkelhet genom sin flexibilitet och skalbarhet, vilket gör att plattformen kan växa i funktionalitet när nya användningsområden och verksamheter tillkommer. Förutom att inbrottslarm och passagesystem kan manövreras från samma kortläsare kan alltifrån brandskydd till besökssystem integreras i samma plattform. Passagesystemet är dessutom byggt för att enkelt kunna hantera stora volymer och många användare.

Trygg användning av kommunala fastigheter

I många kommuner upplåts delar av fastigheter för idrott och annat föreningsliv. För att underlätta hanteringen och skapa en trygg, säker passage finns en särskild bokningsmodul som används i många kommuner. Modulen, som är helt integrerad i Integraplattformen, används av privatpersoner och föreningar vid bokning av till exempel en gymnastiksalar. Lösningen går ut på att passersystemet läser av de tider som bokningar ligger, till exempel att personer skall komma in i en sal kl 16 och lämna kl 18. Identitetsbäraren, till exempel en tagg, blir då automatiskt kodad med de tider som är bokade i systemet.

Statlig verksamhet

Inom den statliga sfären har SystemHouse Solutions, tillsammans med vår partner Bravida, uppgraderat säkerheten på häkten under de senaste fem åren. Häkten är en mycket specifik miljö med höga krav på funktionalitet, säkerhet och anpassning, vilket kräver avancerade tekniska lösningar med unika funktioner och integrationer. Integraplattformen, med presentationsprogrammet Artifex, ger den flexibilitet, säkerhet och kraftfulla funktionalitet som krävs. Passagebegäran, porttelefoni, överfallslarm, utbrytningslarm, kameraövervakning, kortläsare samt brand- och fastighetslarm är alla integrerade i samma högteknologiska plattform.

Karolinska Institutet, KI

Utveckling av flera specialfunktioner i Integrasystemet och smidig besökshantering med Check In ger Karolinska Institutet ett skydd utöver det vanliga.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions produkter sitter installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande