-
SHS > Downloads > Kundreferenser > C4 Energi i Kristianstad

Förhöjd säkerhet, kostnadseffektivitet och nyckellös vardag för C4 Energi med Integraplattformen.

Ett smart, enhetligt system för att hantera stora personalflöden i kombination med många flexibla funktioner var några av kraven när Kristianstad Kommuns bolag C4 Energi letade ny plattform för passage- och inbrottslarm.

kristianstad-c4-energi

Detta är C4 Energi

C4 Energi är en koncern som ägs av Kristianstads kommun och består av tre bolag: C4 Energi AB, Kristianstad Biogas AB och C4 Elnät AB. Bolagen i koncernen är verksamma inom fjärrvärme producerad av miljövänligt biobränsle, fjärrkyla till stora fastigheter i Kristianstad samt miljövänlig biogas till fordon och miljövänligt biogödsel. De bedriver också elhandel med 100% förnybar el till privatpersoner och företag i Kristianstads kommun, är elnätsägare i Kristianstad och Åhus samt äger fibernät där C4 Energi bygger fibernät i Kristianstads kommun.
Koncernen har drygt 100 anställda.

korlsare-r-vgg

Ett behov av ett enhetligt passage- och inbrottslarmsystem inom koncernen

C4 Elnät hade från början inget passagesystem men bestämde sig tidigt för Integra på grund av dess smarta kundlösningar; egen produktutveckling och support dygnet runt genom SystemHouse Solutions partner Bravida. Allöverket (där fjärrvärmen produceras) valde att uppgradera från befintligt passagesystem till Integra dels för att få ett väl fungerande system och dels för att få ett enhetligt system inom koncernen.

C4 Energi har valt Integra som integrerat passage/inbrottslarmsystem såväl vid sina kontorsbyggnader, transformatorstationer, fjärrvärmeverk, panncentraler som fördelningsnoder för fibernät.

 

dsc2385

Smarta integrationer för ökad funktionalitet och säkerhet

På både fiberskåp och grindar använder man SimonsVoss cylindrar/hänglås som är fullt integrerat med Integraplattformen.
I ca 60 st fiberskåp/fördelningsnoder detekteras utöver passagesystem, inbrottslarm, brandindikering, temperaturlarm Hög/Låg gräns, fuktlarm, UPS-larm samt övervakning av likriktare. Samtliga larm skickas som SIA med utpekning larm samt adress till larmcentral via integrerad Safetel larmsändare.
Utöver detta skickas olika larm till olika personer inom organisationen som både SMS och via e-post.

Efter installationen upplever C4Energi att Integrasystemet gör det enkelt att administrera stora personalflöden och att det är väldigt flexibelt med många funktioner. Integra har löst många problem med nyckelhantering och sparar därmed både tid och pengar, men framförallt har det höjt säkerheten i företaget.

kortlsare-tagg

Integrasystemet på C4 Energi i siffror

  • 78 undercentraler
  • 570 larmpunkter
  • 2.382 aktiva kort
  • 229 kortläsare

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande