-
SHS > Downloads > Kundreferenser > Geely Innovation Centre

En modern mötesplats för nya visioner, Geely Innovation Centre säkras med Integrasystemet.

Totalt 3.500 arbetsplatser, konferensanläggning, restauranger och öppna ytor för allmänheten att mötas på och utbyta idéer med varandra. Med Integrasystemet och Artifex får Geely Innovation Centre ett säkerhetssystem som lever upp till högt ställda krav gällande integration, volymhantering och tydligt larmpresentationssystem.

Geely Innovation Centre - ett nav för visioner och idéer

kortlsare-o-speedgate-m-hand

En mötesplats för tvärkulturellt utbyte och innovativa idéer

Den globala fordonskoncernen Geely äger flera välkända bilmärken. Geelys koppling till Göteborg har växt sig allt starkare sedan Zhejiang Geely Holding blev ägare till Volvo Cars 2010.

2018 påbörjades bygget av Geely Innovation Centre på Lindholmen i Göteborg. Som en öppen plattform kommer centret att samla människor och företag med en mångfald av bakgrunder och möjliggöra ett tvärkulturellt utbyte, ömsesidigt lärande och framväxt av innovativa idéer. Här kommer en spännande kombination av restauranger, hotell, kaféer och butiker möta kontor och lokaler för konferenser och evenemang.

kortlsare-utomhus_

Projektering och byggnation av ett säkert innovationscenter

Byggnationen av centret är uppdelat i ett antal etapper och i början av 2020 färdigställdes etapp 1. Etapp 1 består av en byggnad om drygt 16.000 kvm kontorsyta och totalt ca 1.000 arbetsplatser. Samtidigt som etapp 1 färdigställs så fortsätter projektering och byggnation av de återstående etapperna. Hela centret planeras vara färdigställt 2022.
Kontorsbyggnaderna i centret skall totalt rymma 3.500 arbetsplatser för anställda inom Geelykoncernen i Göteborg inklusive utrymmen som är öppna för andra företag och allmänheten.

man-gr-igenom-seppedgate

Behov av ett integrerat system som kan hantera stora volymer av användare

Pierre Oskarsson, säkerhetskonsult på Geely, berättar om bakgrundsarbetet runt säkerhetsupphandlingen:
I projekteringsstadiet skrev vi ihop ett omfattande förfrågningsunderlag där grunden var ett integrerat system (passage, inbrott), överordnat managementsystem med grafisk presentation och integrerat CCTV-system. Dessa system skulle vara en naturlig del i Geely Innovations Centers smart building koncept.

Var var viktigt för er vid val av leverantör?
Vi ville hitta en ”säkerhetspartner” med bevisad historik av att leverera helhetslösningar inom säkerhet med hög kvalité. Detta innefattade passagesystem, inbrottslarm, CCTV, nödlarm, väktartjänster, larmcentraltjänster och SBA-arbete. Securitas är den leverantör vi till slut valde och Bravida Säkerhet är en underentreprenör till dem som står för en omfattande del av den leveransen där säkerhetsprodukter från SystemHouse Solutions ingår.

entr-mnga-grindar-o-trappa_

Pedagogiska läsare underlättar vid inflytt

Vilka utmaningar har ni stött på under byggprojektet?
En stor utmaning under projektet har  varit tiden, berättar Pierre Oskarsson. Geely Innovation Centre är ett av Sveriges snabbaste byggprojekt så det vore märkligt om det inte märktes. Det har varit jobbigt bitvis men det har löst sig tack vare en stark laginsats.

Pierre Oskarsson berättar vidare att anställda upplever flera fördelar med Integrasystemet. De nya läsarna är både snygga och pedagogiska vilket underlättar mycket när 1.000 personer flyttar in i ny byggnad. Det webbaserade Artifex-gränssnittet gör administration av systemet flexibel och lätt att nå utan en tung klient.