-
SHS > Kunskap & resurser > Kundreferenser > Skola & Universitet > Karolinska Institutet, KI

Utveckling av flera specialfunktioner ger Karolinska Institutet ett skydd utöver det vanliga.

Med medicinsk forskning och utbildning i världsklass krävde KI ett säkerhetssystem med flertalet skräddarsydda specialfunktioner. Tack vare Integrasystemets flexibilitet utvecklade SystemHouse Solutions unika lösningar som nu används av tusentals personer varje vecka.

Karolinska Institutet - medicinsk forskning och utbildning i världsklass

ki

Vad gör Karolinska Institutet?

Karolinska Institutet är beläget i Solna  och anses vara ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar, totalt bedrivs inom KI 40% av all akademisk/medicinsk forskning i Sverige. Tittar man på verksamheten inom institutet är den uppdelad på 50% forskning och 50% utbildning.

På KI finns ca 5.000 anställda och ca 6.000 helårsstudenter.

 

speedgate_reception_kiosk_ki

Nya specialfunktioner inom Integrasystemet utvecklades för att möta KI:s kravbild

Efter en upphandling som SystemHouse Solutions partner Bravida ansvarade för stod det klart att Integrasystemet kunde tillgodose de krav som KI ställde på ett nytt larm- och passagesystem. Förutom passage- och inbrottslarm samt fullt skalskydd på anläggningen ställdes krav på hisstyrningar för kvävetransporter, slussar, handavläsning och flera andra specialfunktioner utöver det normala skyddet. Då dessa specialfunktioner inte fanns  i produktportföljen vid det här läget gjorde Bravida och SystemHouse Solutions en utvecklingsplan där de mest avancerade funktionerna gjordes direkt med SystemHouse Solutions utvecklingscenter i Zilina, Slovakien. Detta engagemang i specialfunktioner gjorde att de helt nya önskemålen kunde tillgodoses.

 

speedgates_reader_kiosk_ki

Check In avlastar receptioner och skapar smidiga besöksflöden

KI har även besökssystemet Check In från SystemHouse Solutions. Totalt har sex besökskiosker installerats i nätverket med AD-synkronisering mot personaldatabasen. Kioskerna avlastar i både bemannade och obemannade receptioner i Aula Medica, Gamla Adminhuset, Utbildningsenheten, ANA 8 samt på Biomedicum.

interior_case_ki

Lätthanterligt och driftsäkert system för personal och väktare

Efter att Integraplattformen installerats har KI upplevt flera positiva saker med systemet. Fördelen mot andra system är att det är lätthanterligt och lättbegripligt. Det är driftsäker och logiskt att använda redan från början. Webbgränssnittet Artifex där man enkelt kan se vart ett larm går gör också att det blir ännu mer lättjobbat för väktare och övervakning framöver. Check In-kiosker som har installerats vid ett antal ingångar har blivit en avlastning av receptionerna.

Möjligheten att få så många specialsydda funktionaliteter i Integrasystemet är också en stor fördel som gjort att verksamheten på KI kan fortgå utan att det uppstår några problem med säkerheten för personal och studenter. Ett exempel på en sådan här funktion är karantänsfunktion, vilket innebär en karantänstid som styrs genom Integran och gör att en person inte kan gå in i vissa områden inom 24 timmar beroende på vilka områden han/hon befunnit sig i innan.

kortlsare-med-vinkel

Integrasystemet på KI i siffror

  • ca. 300 C-Noder
  • ca. 5.000 larmpunkter
  • ca. 20.000 aktiva kort
  • ca. 800 kortläsare inklusive dörrbladsläsare

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande