-
SHS > Kunskap & resurser > Kundreferenser > Stat & Kommun > Lidköpings kommun

Brandsäkrade skolor, förskolor och äldreboenden med Autronica.

Den lokala förankringen av SystemHouse Solutions professionella partner Bravida har gjort att installationer av brandlarmsystem från Autronica växer inom Lidköpings kommun.

lidkping2

Bakgrund

Lidköpings kommun består av ca. 40 000 personer och kommunen är uppdelad i 10 förvaltningar och fyra helägda kommunala bolag som arbetar inom olika områden som exempelvis utbildning, kultur eller miljö. Utöver detta finns ett antal delägda bolag. Inom kommunen arbetar ca 4 000 personer.

Peter Himmerman är säkerhetsansvarig för Lidköpings kommuns fastigheter. Han ansvarar bland annat för att brandsäkerheten i kommunens fastigheter lever upp till uppsatta lagkrav och reglementen. Kommunens fastighetsbestånd består  av ca 300 000 kvm och fastigheterna som förvaltas äger de själva. 35% av fastighetsbeståndet är äldreomsorg/gruppbostäder, 35% består av skolor/förskolor och resten är övriga byggnader så som kommunhus, resecentrum etc.

case-lidkpings-kommun

Ett starkt samarbete med SystemHouse Solutions lokala partner Bravida

SystemHouse Solutions partner Bravida innehar sedan en längre tid tillbaka (med undantag av någon period) ramavtal för säkerhet för Lidköpings kommun. Bravida har dock alltid ansvarat för kvartalsproverna på kommunens brandlarm. Peter Himmerman förklarar: När man har en godkänd brandlarmsanläggning så ska det göras ett test av anläggningen varje kvartal, vanligt är att det görs av exempelvis en vaktmästare. För att kontrollera att detta sköts görs en årlig revisionsbesiktning då en extern part kommer in och ser över att allting fungerar och byter ut delar om det behövs. Då vi har Bravida knutet till oss som är certifierade för brandlarm, så sköter de våra kvartalsprover och i samband med detta så byter de även ut delar om någonting inte fungerar som det skall. Så i och med det här har Bravida varit med oss hela vägen, även då vi inte haft Autronica som brandlarm.

brandskerhet-brandlarmssystem-autroprime

Autronicainstallationerna inom kommunen blir fler och fler

Under 2019 har flertalet brandlarmsanläggningar i skolmiljöer och äldreomsorg i kommunen bytts ut, detta på grund av problem med det tidigare fabrikatet. Då kommunen redan använder SystemHouse Solutions partner Bravida för kvartalsproverna låg det nära till hands att även låta dem installera Autronicacentraler i dessa miljöer. Totalt handlar det om 15 st AutroSafe, 17 st AutroPrime, 51 larmlagringspaneler och 5 400 larmpunkter.

En fördel med Autronicasystemet som fastighetsskötarna uppskattar är det enkla handhavandet av centralerna. Flera av medarbetarna har även fått en utbildning i systemet från Bravida.

Lidköpings kommun har idag:

  • 15 st AutroSafe
  • 17 st AutroPrime
  • 51 st larmlagringspaneler
  • 5400 st larmpunkter

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande