-

Stora besparingar med automatiserat besöksflöde hos NKT

CBRE och NKT anlitade Bravida Karlskrona för att effektivisera besöksflödet.
SystemHouse Solutions besökssystem Check In med QR-läsare och incheckning redan vid grinden in till området och självbetjäning i receptionerna möjliggör stora besparingar i bemanning.

Obemannade receptioner och smart besökshantering sänker kostnaderna för NKT

nkt_seacableboat

Världsledande leverantör av kablar till energisektorn.

NKT är en världsledande leverantörer av kablar till energisektorn. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitetskablar, tillbehör och lösningar för elnät, byggsektorn samt till järnvägs- och bilindustrin och erbjuder kreativa, högteknologiska och hållbara produkter, tjänster och lösningar till sina kunder

Med närvaro i 18 länder och 37 platser och några av marknadernas mest moderna tillverkningsanläggningar i Tyskland, Sverige, Polen, Tjeckien, Norge och Danmark är NKT världsledande inom kabelteknik.

NKT Victoria på bilden är ett specialbyggt och toppmodernt kabelläggningsfartyg.

nkt_gate_karlskrona

Bakgrund till projektet

Bravida kontaktades för att få fram ett koncept för automatiserad besökshantering på NKT:s anläggningar. Kravet var att CBRE som hanterar FM- verksamheten för NKT, skulle kunna sänka kostnaderna för besökshantering genom ett digitalt besökssystem som möjliggör obemannade lösningar i största möjliga mån. Besökare skall kunna gå in genom grindarna ta sig över området och vidare till receptionerna som skulle göras om till obemannade kundlounger med självbetjäningsskiosker.

En arbetsgrupp tillsattes där SystemHouse Solutions och Mikael Thuresson på Bravida i Karlskrona ingick tillsammans med personal från CBRE och NKT. Vi enades om en lösning med krav på nya funktioner för grindar och sms-avisering vid passage.

Lösningen

Filmen visar hur lösningen fungerar från föranmälan till att besökaren hämtas upp i någon av receptionerna.

Alla besökare föranmäls och en  QR-kod till möte sänds via sms eller mail till besökarens mobil kvällen innan mötet. I inbjudan finns även länk till en säkerhetsfilm och föreskrifter som besökaren måste ta del av innan mötet. Den föranmälda besökaren får access 20 minuter innan mötet startar och öppnar själv grinden in till området.

Ett sms sänds till besöksmottagaren där det framgår att besökaren har passerat grinden. Besökaren går sedan vidare in till den obemannade receptionen i produktionskontoret med självbetjäning. Kiosken ringer upp besöksmottagaren och talar om vem besökaren är och vilka knappval man har att välja för besöket. Trycker du 1 så accepterar du besökaren, trycker du 2 kan du tala med besökaren genom systemet om det skulle behövas.

NKT har även ett kontor utanför grindarna och i den stora fina receptionen installerade vi en golvstående besökskiosk till besökssystemet Check In. Även huvudreceptionen är obemannad, men med hög säkerhet och med ett mycket effektivt och användarvänligt besökssystem.

 

nkt_unmanned_reception_visitorsystem

En tydlig ökad besparing för NKT med obemannade receptioner

Fördelarna för CBRE och NKT är att de kunnat dra ner bemanningen från vaktbolaget och lyckats omfördela resurser. Besparingarna är betydande och Bravida fortsätter installera Check In på fler NKT anläggningar, nästa i tur är Alingsås och Falun. NKT och CBRE finns i ett antal länder och vi hoppas på ett ännu större samarbete.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande