-
SHS > Kunskap & resurser > Kundreferenser > Sjukhus > Region Östergötland

Region Östergötland - 15 år av Integrasuccé.

Det började vid Linköpings Universitetssjukhus med bygge av ett nytt hus för onkologivård där Integra installerades som larm- och passagesystem. Idag, 15 år senare, dominerar Integrasystemet Region Östergötland med hantering av närmare 8.800 dörrmiljöer, 12.000 larmpunkter och totalt ca 60.000 aktiva kort.
Följ med när säkerhetschefen för Regionfastigheter Björn Hult berättar om Region Östergötlands fascinerande resa med Integra!

universitetssjukhuset-i-linkping

Det här är Region Östergötland

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård samt tandvård. Inom Hälso- och sjukvård samt tandvårdssektorn är det ca 13.000 anställda, vilket gör Region Östergötland till regionens största arbetsgivare. Region Östergötland är även länets största fastighetsägare. Hälso- och sjukvården i länet består av primärvård, närsjukvård och specialistsjukvård. Inom primärvården finns cirka 40 vårdcentraler som antingen är regiondrivna eller privata, som drivs på uppdrag av Region Östergötland.

Region Östergötland har inom tandvårdssektorn ett 40-tal tandvårdskliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård, geografiskt fördelade över länet, vars uppgift är att arbeta för en god tandhälsa hos hela befolkningen.

kortlsare-med-monteringsvinkel

Varför blev det Integra?

Björn Hult, säkerhetsansvarig för Regionfastigheter inom Region Östergötland berättar om hur uppstarten med Integra gick till för snart 15 år sedan:

I samband med att det 2006 skulle påbörjas ett bygge av ett nytt hus för Onkologivård (Cancervård) på vårt Universitetssjukhus i Linköping så gjordes en upphandling av passersystem och inbrottslarm som initialt skulle installeras i byggnaden för att sedan vidare byggas ut efter behov på sjukhuset. Systemintegratören Bravida offererade systemet Integra vilket visade sig vara den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen kopplat till systemfunktioner och den kravställning som fanns i upphandlingen. Initialt gjordes en bedömning att det totalt skulle bli ett system på ca 500 dörrmiljöer. Så här 15 år senare kan vi konstatera att vi har närmare 8.800 dörrmiljöer, ca 400 centralutrustningar samt ca 12.000 larmpunkter fördelat på flertalet siter över länet.

240_f_224173795_7gujeo0bwb5evnk6mxdvctsrx6q8xcvv

Enkel administration med smarta integreringar

Hur många kortanvändare har ni inom Region Östergötland?

Vi har ca 60 000 aktiva kort fördelat på anställda, entreprenörer, leverantörer, anhörigkort och studenter i systemet. Via Easy Connect har vi integrerat Integra med vårt personalregister där vi hämtar personuppgifter, kortuppgifter, arbetsställe, uppdrag, profession etc. för att automatisera administrationen av tillträden så långt som möjligt. Vi importerar även uppgifter om studenter och kurskoder via Easy Connect så att vi får en automatiserad administration även av studenternas tillträden. Vi har en egen kundtjänst som regionövergripande hjälper till med den administration där vi inte har standardiserade tillträdeszoner, samt att de hjälper verksamheter i fall de vill ändra ex. tider i systemet för låsning av dörrar eller larmtillslag.

kortlsare-tagg2

Behov av ett system designat för komplexa anläggningar

Under Region Östergötlands 15 år med Integra, vilka fördelar har ni upplevt med systemet?

När vi initialt beställde Integrasystemet var Regionen noviser inom teknisk säkerhet. Vi visste nog inte riktig varken vad vi behövde eller beställde och tidigare hade dessutom varje enskild verksamhet fått köpa in sina egna system. Med tanke på den utveckling och utbyggnad som både skett och som sker så är vi dag oerhört tacksamma för att det blev Bravida och Integra som vann upphandlingen 2006, min övertygelse är att vi inte haft möjlighet att komma varken dit där vi är idag, eller nå dit vi är på väg, i fall vi hade köpt in ett annat system. Vår anläggning är både stor och komplex med höga säkerhets- och tillgänglighetskrav och kräver ett system som faktiskt är designat för just detta. Där uppfyller Integra våra krav fullt ut. Integra är även enkel att administrera, trots sin komplexitet. Tillgången till obegränsade tidsscheman, logiska uttryck, läsning av olika kortteknologier i samma kortläsare, standardfunktioner som slussfunktion, transport av flytande kväve, våningsstyrning av hissar, karantänobjekt (används inom vår labbverksamhet), akutlåsning av hela fastigheter via ett enkelt handgrepp, integration med kamerabevakning etc. är funktioner som är nödvändiga i anläggningar i den här storleken och vår verksamhetsmiljö. Integrasystemet är även fantastiskt driftsäkert, vi har haft få driftproblem med anläggningen vilket även det är ett krav då systemet finns installerat på dörrar där vårdpersonal springer för att de facto rädda liv. Här är även den s.k. VIP-funktionen en framgångsfaktor för de funktionskort som våra akuta jourer har tillgång till och som innebär att de inte behöver använda PIN-kod i kortläsarna, även om säkerhetsnivån i kortläsaren kräver detta av alla andra användare.

partners

Tydlig dialog och omfattande utveckling av systemet

Vilka utmaningar har ni stött på längs vägen?

Integra är vårt regionövergripande säkerhetssystem som finns fullt ut installerat inom våra tre sjukhus och flertalet andra vårdinrättningar. Det är även det säkerhetssystem som installeras där behov av nya säkerhetssystem finns. Vi har stött på en del smärre utmaningar i samband med att vi bytt ut befintliga system till Integra, främst med migrering av data från befintliga system samt äldre dörrbeslagningar. Men där har vi haft en mycket bra dialog med Bravida som tagit till sig utmaningarna och tagit fram lösningar för dessa. Systemdesignen av Integra gör även utbyten väldigt enkla då allt kan göras färdigt innan själva utbytet av kortläsaren vid respektive dörrmiljö sker. Förutom det som nämnts tidigare så är ytterligare en stark anledning till att vi använder Integra att Bravida äger systemet själva och de har under flera år visat att de satsar på omfattande utveckling och framtidssäkring av systemet, där även vi som kunder har möjlighet att påverka utveckling och dess prioritering.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande