-
SHS > Downloads > Kundreferenser > Sveriges Lantbruksuniversitet

Kostnadsbesparingar och effektiviserat passageflöde med Integraplattformen hos SLU

Från olika säkerhetslösningar hos SLU:s olika enheter runt om i Sverige till en samlad, gemensam lösning i Integraplattformen. Denna förändring har inte bara höjt säkerheten utan även effektiviserat administrationen runt korthantering och behörigheter.

SLU - samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna

milj-o-hllbarhet-lr

Bakgrund Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och livsvetenskaperna.
Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning. Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala frågor (som ett förändrat klimat) finns också på agendan.
SLU bedriver verksamhet på ca 30-tal platser runt om i Sverige och har cirka 3 000 anställda, 5 000 helårsstudenter, 700 forskare samt tillfälliga medarbetare och gästforskare.

kortlsare-tagg2

Ett tydligt behov av en gemensam säkerhetsplattform

Samtliga enheter runt om i Sverige använde tidigare egna säkerhetslösningar för både passerkontroll och larm. Eftersom varje enhet administrerade sitt eget system blev kostnaden för service och underhåll utom kontroll. Dessutom blir ett sådant administrationssätt sårbart eftersom funktionen står och faller med en nyckelperson.
Mindre system och svårigheten att uppehålla kompetens ledde till onödiga kostnader och avsaknad av strategi för hur säkerhetsarbete ska bedrivas medförde ojämna förhållanden mellan de olika orterna. Dessutom fanns ingen styrning för hur upphandlingar skulle skötas på grund av bristande kompetens.

SLU genomförde en analys av de befintliga systemen på marknaden och gjorde även jämförelser med hur andra universitet och verksamheter med stora personal- och personflöden hade löst sina situationer. SLU ville ta ett samlat grepp på sina säkerhetslösningar för att uppnå rätt säkerhetsnivå till rätt pris och valet föll på SystemHouse Solutions säkerhetslösning Integra.

ki

Resultatet? Minskade kostnader och ökad säkerhet!

Eftersom lösningen är ett gemensamt system för hela SLU har kostnaderna minskat rejält samtidigt som den gemensamma säkerhetsnivån har höjts. Med central administration och uppbyggda processer för bland annat korthantering och behörigheter effektiviseras hanteringen. Vissa delar är till och med automatiserade via studenternas studentportal, något som inneburit minskad arbetsbelastning och därmed också en kostnadsbesparing. Idag har SLU full kontroll på kostnader, utveckling och säkerhetsnivåer med mera.
Nästa steg blir att utöka automatiseringen för anställd personal samt utveckla användningen av smartphones för att i framtiden helt slippa korthanteringen.

 

tillvxtverket

Integrasystemet på SLU i siffror

  • 140 undercentraler
  • 7.000 larmpunkter
  • 15.000 aktiva kort
  • 1.400 kortläsare