-
SHS > Om SHS > Hållbarhet & Miljö

Med säkra steg mot en hållbar framtid.

Vi på SystemHouse Solutions tar varje dag aktiva val för att säkra en hållbar framtid. För att minska vår miljöpåverkan är alla våra nya tjänstebilar laddhybrider eller elbilar. Som marknadsledande distributör av säkerhetsprodukter är det dessutom en självklarhet att våra kunder ska känna sig trygga med att en lösning från SystemHouse Solutions alltid är tillverkad på ett effektivt sätt som sparar på jordens resurser.

Hållbarhet & Miljö

Miljö och hållbarhet är en integrerad del i arbetet hos SystemHouse Solutions. För oss handlar det om allt i från att avfall vid produktion av våra produkter tas om hand på ett miljövänligt sätt till att medarbetare i möjligaste mån väljer tåg framför flyg vid möten och konferenser.

SystemHouse Solutions arbetar aktivt med följande prioriterade mål för hållbarhet:

  • Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och energieffektiva erbjudanden

Vi ska vara branschledande inom energi och miljö. Vi erbjuder våra kunder energi- och miljöeffektiva lösningar och vi minskar vår egen miljöbelastning.

  • God arbetsmiljö – medarbetares säkerhet, fysisk och psykisk hälsa

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet – en nollvision.

  • God affärsetik – i relation till kunder, medarbetare och leverantörer

Alla våra affärsrelationer ska hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande