-
SHS > Produkter > Brandlarm och brandsäkerhet

Brandlarm och brandsäkerhet för företag och organisationer

Kompetenta lösningar för brandsäkerhet och tillförlitliga brandlarm för att skydda fastigheter och personal är en självklarhet för företag idag. SystemHouse Solutions erbjuder Autronicas marknadsledande produktsortiment inom brandsäkerhet och brandlarm. Det ger er ett starkt, beprövat brandskydd som följer alla reglementen och lagar, samtidigt som systemen är enkla att manövrera och installera.

Fasadskydd säkrar mot anlagda bränder

Vissa fastigheter, som skolor och byggnader med stort kulturhistoriskt värde är extra utsatta för anlagda fasadbränder. För att rädda liv och förhindra skador på byggnader är det avgörande att branden upptäcks så tidigt som möjligt och att brandkåren omedelbart meddelas.

AutroFlame IR-flamdetektor är robust och miljöskyddad, vilket gör den idealisk för utomhusbruk. Flamdetektorn är monterad på ett diskret fäste som skyddar detektorn mot vädret. Begränsat av konsolens väggar är detektors synfält 45 grader. Monteringsarmen är justerbar för att anpassa detektorns synkonus efter behov, både horisontellt och vertikalt. På detta sätt riktas flamdetektorn endast mot fasaden utan avbrott från det omgivande området. Det skyddas också från snö, vatten eller andra typer av föroreningar som begränsar eller hindrar detektorns synlighet eller känslighet.

I den här filmen kan ni se Autronicas lösning för att tidigt upptäcka bränder i fasader på byggnader.

Brandsäkerhet och brandlarm, en central del i
varje verksamhets säkerhetsarbete.

Autronica – trygga, beprövade brandlarm för företag
Genomtänkt och professionell brandsäkerhet som följer regler och lagar förhindrar inte att bränder uppstår, men är en förutsättning för effektiv utrymning och för att minimera den materiella skada som uppstår vid en brand. Brandlarm och brandsäkerhetslösningar från Autronica innehåller högteknologiska produkter med den senaste tekniken och funktionaliteten. Allt är utvecklat och utformat för skydda fastigheter och för att människor alltid skall känna sig trygga. Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska alltid installeras av godkänd anläggarfirma. Brandlarm kan vara adresserbara eller konventionella, System House Solutions erbjuder båda.

Adresserbara brandlarm
I en adresserbar anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon och övrig utrustning på en gemensam slinga med databuss, där varje komponent har en egen adress. Vid larm ser man enkelt vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats, vilket ger en större säkerhet och insats vid brand och larm. En adresserbar anläggning underlättar också vid installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering. Då varje systemenhet har en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt från manöverpanelen underlättar detta mycket för säkerhetspersonalen.

Konventionella brandlarm
I ett konventionellt brandlarm är detektorerna kopplade i olika sektioner, vanligtvis en till 32 detektorer per sektion. Larmdon är i sin tur kopplade på separata larmutgångar. Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men inte från vilken specifik detektor.

En brandlarmsanläggning från Autronica kan vara heltäckande, vilket innebär att samtliga rum i en byggnad övervakas. Alternativt kan larmet utformas som ett delskydd då, till exempel, enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

En brandlarmsanläggning består oftast av följande delar:

  • Detektor som känner av och indikerar brand
  • Larmtryckknapp  för manuell aktivering av brandlarm
  • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av talande och akustiska larmdon
  • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion
  • Larmöverföring – från centralapparaten kan fel- och brandlarm sändas till bland annat SOS larmcentral. Larmöverföring kan också skickas till en annan larmcentral eller personsökare.
  • Orienteringsritningar – ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmzonerna inritade. Används av t.ex .räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande