-
SHS > Produkter > Brandlarm och brandsäkerhet > Brandlarm från Autronica

Brandlarm från Autronica

Detektering kopplade till olika former av larm är grundstenen i allt brandskydd, oavsett vilka fastigheter det gäller. Med rätt typ av detektering i rätt miljö minimeras fara för liv och materiell egendom. Autronica har ett brett sortiment av brandlarm och brandlarmsprodukter för fastigheter, med olika egenskaper som skapar trygghet i fastigheter, lokaler och verksamheter.

Skarpa produkter skapar säkra och lättmanövrerade brandlarm och brandlarmssystem.

För att rökutveckling eller en brand skall upptäckas i tid krävs larmknappar och detektorer med rätt egenskaper för den specifika miljön. I mindre kontorsmiljöer räcker ofta en konventionell rökdetektor som ger larm vid rökutveckling, medan det i tuffare miljöer som större lagerhallar kan vara lämpligare med linjär värmedetektering.

Hur fungerar det?
En detektor övervakar tillståndet i det aktuella området och avger, beroende på detektortyp, automatiskt larm eller varningar i akuta situationer eller vid en gradvis ökning av temperatur eller rökutveckling.

Data om larmet skickas till övervakningssystemet, där personalen snabbt kan få en överblick av situationen och vidta åtgärder. Detektorer finns som både konventionella och adresserbara enheter beroende på miljö och lösning.

Brandlarmsknappar är fristående enheter som aktiveras manuellt när en person upptäcker rök eller brand. Brandlarmsknappar är adresserbara vilket innebär att varje enhet i systemet har sin egen unika adress. Från centralpanelen är det enkelt att direkt se vilken larmknapp som är aktiverad, vilket underlättar vid utrymning och räddningsinsatsen.

Autronicas interaktiva brandlarmssystem
Autronica har ett skarp uppställning med produkter för branddetektering med olika egenskaper beroende på vilken miljö de skall installeras till. Samtliga detektorer är utvecklade att användas i Autronicas interaktiva brandlarmsystem.

För att minimera risken för fel har alla Autronicas detektorer från version 300 och uppåt så kallad SelfVerify-funktion. Detta innebär att detektorn självtestar sig en gång per dygn för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande