-
SHS > Produkter > Brandlarm och brandsäkerhet > Brandlarmssystem

Brandlarmssystem

Oavsett anläggningsstorlek så skyddar Autronicas brandlarmssystem er verksamhet på ett tryggt och pålitligt sätt. De funktionella systemen är självklart utvecklade för att tillmötesgå världsomspännande standarder och reglementen. Väljer ni ett brandlarmssystem från Autronica så är ni bokstavligt talat i trygga händer.

Ett säkert brandlarmssystem ökar tryggheten på företaget.

Vad innebär brandskydd och brandlarmssystem?

Alla förebyggande åtgärder som syftar till att eliminera risken för brand och skador till följd av brand kan sammanfattas med ordet brandskydd. Detta kan vara olika lösningar och åtgärder som ensamt eller tillsammans syftar till att trygga människor, verksamhet och produktion.

SystemHouse Solutions och Autronica hjälper verksamheter att skapa företagsanpassade och lättmanövrerade tekniska brandlarmssystem som effektivt detekterar och larmar vid begynnande brand. Brandskyddssystemet kan även programmeras att utföra många olika åtgärder med skadebegränsande syfte, detta kan inbegripa stängning av brandavskiljande dörrar, stoppa/starta fläktar, öppna rökluckor eller stänga av drift och starta utrymningslarm.

Tillsammans med SystemHouse Solutions partners, som finns representerade över hela landet genom Bravida, genomförs kvalificerat och kontinuerligt underhåll och service på Autronicaanläggningarna. Genom våra partners erbjuds analystjänster för inventering och värdering av ditt brandskydd eller upprättade av relevant dokumentation vid om-, till- eller nybyggnationer.

AutroSafe 4 och AutroPrime
Brandlarmssystemen från SystemHouse Solutions och Autronica; AutroSafe 4 och AutroPrime, uppfyller EN54-standarden samt de hårt ställda krav som ställs för högsta trygghet och säkerhet.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande