-
SHS > Produkter > Cloud > Säkerhet

Säkerheten bakom Cloud

Cloud är en SSL-VPN-baserad lösning. Denna uppsättning möjliggör stor flexibilitet och är dessutom mycket kostnadseffektiv. Lösningen fungerar på alla sorters anslutningar och behöver inte konfigureras om vid flytt eller förändringar i nätet till skillnad från statiska tunnlar som måste göras om vid byte av IP eller nätleverantör. Lösningen fungerar med NAT och befintliga brandväggar/routers och möjliggör att ha en eller flera reservanslutningar som kan användas vid behov.

  • Kryptering

VPN-förbindelsen använder branschstandard AES 256-bitars kryptering med 1 timmes nyckelrotering, d.v.s. krypteringsnyckeln roteras varje timme för att försvåra försök att analysera och dekryptera en avlyssnad dataström

  • Autentisering

Autentisering sker med hjälp av SSL certifikat med 2048 bitars nyckellängd för att sätta upp en säker kommunikation via https://.

  • Driftsäkerhet

Alla kritiska systemkomponenter såväl servrar som nätverksutrustning och lagring är redundanta enligt principen N+1, dvs. ingen komponent utgör ett Single Point of Failure, det finns alltid en alternativ väg eller enhet som kan ta över utan att systemets prestanda påverkas.

Samtliga datacenter är säkerhetsklassade enligt SSF 200:4 högsta skyddsklass (tidigare RUS3). Larm är kopplat till väktarbolag med åtgärd samt oregelbunden rondering.

Endast auktoriserad, föranmäld, personal äger tillträde. Loggning av fysisk access samt kameraövervakning.

Datacentren är certifierade enligt brandsäkerhetsstandard EI60 vilket innebär att de står emot 60 minuters brand. Automatisk släckningsutrustning (inert gas) och direkt förbindelse till räddningstjänsten. Självklart testas och underhålls anläggningarna regelbundet.

Avbrottsfri kraft med både UPS och dieselaggregat samt garanterad leverans av diesel. Utrustning för reservkraft testas och underhålls regelbundet.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande