-
SHS > Produkter > Cloud > Tjänster och GDPR

Tjänster & GDPR kopplat till Cloud

Via en systemintegratör/installatör kan flera smarta tilläggstjänster kopplas till molnlösningen Cloud. Utbudet av tilläggstjänster är beroende av vad systemintegratören/installatören kan tillhandahålla.

Vid nyttjande av Cloud skall Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med SystemHouse Solutions vilket systemintegeratör ansvarar för. Längre ned på sidan kan du läsa om vad som gäller för systemleverantörer när det kommer till GDPR-lagen.

Som systemleverantör krävs att man har koll på vad som gäller med GDPR gällande de personer som finns inlagda i systemen. Längre ned på sidan kan du läsa om vad som gäller för systemleverantörer när det kommer till GDPR-lagen.

cloud

Tilläggstjänster inom Systemadministration

 • Övervakning av Integra SW
 • Genomgång av händelselogg
 •  Genomgång av operatörslogg
 • Genomgång av väktarrapportslogg
 • Genomgång av systemrapporter med kopia till kund
 • Kontroll och test av backupfunktion av databas/databaser
 • Uppläggning och justering av behörighetsnivåer av administratörer
 • Systemsupport, telefonsupport
 • Förbättringsförslag och åtgärder
kort

Tilläggstjänster inom Passerkortskontroll

 • Beställning av nya kort
 • Aktivering av kort
 • Spärra kort
 • Avsluta kort
 • Beställning av nytt kort dygnet runt via kundportal
 • Anmälan av spärr av kort dygnet runt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande