-
SHS > Produkter > Larm och passersystem > Centralenheter

Centralenheter

Inom Integrasystemet finns två olika centralenheter, Moveo och Moveo XL samt en dörr/larmnod, S-Nod G2. Centralenheterna är motorn inom Integra som tar alla logiska beslut och som styr de anslutna dörr- och larmnoderna. Samtliga enheter har hög driftsäkerhet och är enkla att installera.

Dynamiska centralenheter för alla miljöer.

Moveo och Moveo XL är SystemHouse Solutions kontrollenheter i larm och passagesystemet Integra. Som namnen antyder är det två varianter av samma lösning, det som skiljer är hur många dörrmiljöer och larmpunkter de hanterar. Båda är certifierade i Larmklass III enligt SSF 1014 av SBSC och Europa Norm EN 50131-3:2009 tillsammans med dörrnod S-Nod G2 och kortläsaren BCR-SD G2. SystemHouse Solutions kontrollenheter är designade för att fungera autonomt, om uppkopplingen till central server bryts har det ingen påverkan på beslutslogiken inom enhetens övervakningsområde och alla händelser lagras lokalt tills dess uppkoppling kan återetableras.

Uppdatering av firmware sker centralt från Integra server via enkelt handhavande liksom all konfiguration. Montagemässigt har många års erfarenhet tagits tillvara för att skapa en tydlig, enkel och felsäker installation anpassad för alla tänkbara montagemiljöer. Moveo och Moveo XL passar utmärkt för det lilla kontoret med ett fåtal dörrmiljöer, men fungerar lika bra i komplexa miljöer med tusentals dörrar och ännu fler larmpunkter. Tack vare den dynamiska strukturen i databaserna kan alla nivåer enkelt hanteras och underhållas över tid.

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande