-
SHS > Om SHS > Historik & Vision

Professionalism. Pålitlighet. Respekt.

Tre ord som beskriver SystemHouse Solutions verksamhet.
Professionalism. Såväl externt som internt gör vi alltid vårt bästa i alla situationer och vi är engagerade i våra produkter och i våra kunder. Pålitlighet. Säkerhetsprodukter och lösningar från oss håller högsta klass och kunder skall vara trygga med att vi följer de lagar och reglementen som krävs för säkerhetsbranschen.
Respekt. Vi behandlar kunder och kollegor på ett respektfullt och fördomsfritt sätt. Med dessa tre värdeord som genomsyrar SystemHouse Solutions verksamhet skapar vi marknadsledande säkerhetsprodukter för ett tryggare samhälle.

Vår historia

Integraplattformen har sedan 1999 marknadsförts i Norden av först Telenor Security och sedan Bravida Säkerhet.

2007 förvärvades säkerhetssystemet Integra av Bravidakoncernen och en utvecklings- och förvaltningsorganisation skapades under namnet ”Systemhuset”. Vid samma tidpunkt tecknades ett distributionsavtal med det norska brandsäkerhetsföretaget Autronica och Systemhuset får ansvar för distribution av Autronicas produkter i Sverige.

Systemhuset har sedan dess haft ansvaret för utveckling och distribution av dessa produktsortiment inom och utanför Bravida.

2017 sker en omorganisation på Bravida och ”Affärsområde Produkt” skapas, som en del i det nybildade Division Riks. Affärsområde Produkt blir det nya namnet officiella namnet på Systemhuset.

2019 bolagiserades Affärsområde Produkt och blev i och med detta ett fristående produktbolag under namnet SystemHouse Solutions AB.

2020 SystemHouse Solutions AB startar satsning på att expandera utanför Norden genom avtal med distributionspartner i utvalda marknader i Europa.

shs-jacka

Vision

”SystemHouse Solutions skall vara den ledande aktören inom säkerhetssystem och smarta hus. Vår passion att utveckla, förädla och hitta nya lösningar gör våra kunder till nöjdast i branschen.”