-
SHS > Branscher > Säkerhetslösningar för lager & logistik

Moderna säkerhetslösningar, för effektiva lager och logistikflöden.

Tillförlitliga larm- och passersystem, driftsäker brandsäkerhet och smidig besökshantering är av högsta vikt i verksamheter som består av stora områden med lager, lastkajer och utomhusytor. SystemHouse Solutions säkerhetslösningar samlar all funktionalitet i samma integrerade system och skyddar er verksamhet varje dag, året runt. Med minimal påverkan på företagets logistikflöde.

Kompletta säkerhetslösningar för transport, lager och logistikverksamheter

SystemHouse Solutions har stor erfarenhet av integrerade säkerhetslösningar för lager och logistikcenter. Våra lösningar är kraftfulla, men samtidigt användarvänliga och smidiga att installera. Systemen uppdateras kontinuerligt med nya funktioner som säkrar och underlättar vardagen, både för anställda och besökare till lager och logistikverksamheter.

Säkerhetslösningar för lager och logistik, som integrerar larm, brandskydd och besökssystem i samma plattform

SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns idag på många lager och logistikcenter i Norden där det ställs höga krav på flexibilitet och driftsäkerhet. Leveranser och distribution av varor sker i många fall dygnet runt, vilket innebär skiftarbetande personal och trafik. Stora lagervärden behöver skyddas mot inbrott och brand, och lokalerna måste vara enkla och snabba att utrymma om en brand skulle uppstå.

Larm- och passersystem
Med besökare, leverantörer och anställda på området finns det behov för avgränsning av behörigheter till olika delar av verksamheten. Detta kan gälla korridorer, avdelningar och byggnader, men även portar på lastkajer.

Med SystemHouse Solutions Integrasystem samlas larm- och passagehantering i en och samma säkerhetslösning. Olika behörigheter för tillgänglighet läggs in beroende på vilka dörrar och miljöer respektive person skall ha access till. Larmhantering sker genom samma kortläsarpanel som passagekontrollen vilket är både smidigt och kostnadseffektivt.

Brandlarm
I en lagerverksamhet eller på ett logistikcenter, där mycket aktivitet sker, är det av högsta vikt att en utrymning kan ske snabbt och smidigt. Utrymningsvägar måste vara säkrade så att personal och besökare på bästa sätt kan sätta sig i säkerhet. Våra brandlarmssystem från Autronica säkrar idag flera större logistikanläggningar i Sverige. Genom tydliga paneler kan medarbetaren se var brandutbrottet sker och få en snabbare och säkrare utrymningshantering. Autronica möjliggör även brandövningar som inte stör den löpande verksamheten.

Besökssystem
Ett logistikcenter tar ofta emot externa besökare för möten och genomgångar. Besökssystemet Check In integreras med säkerhetslösningen Integra och effektiviserar besöksflödet och underlättar för både receptionister och besöksmottagare.

DSV

En multifunktionell säkerhetsplattform som kan hantera passage, inbrottslarm och brandskydd var några av kraven som DSV hade inför bygget av sin nya logistikanläggning i Landskrona.

Många av Nordens mest krävande verksamheter förlitar sig på vårt säkerhetskunnande.

Det är ingen slump att SystemHouse Solutions säkerhetslösningar finns installerade på sjukhus, häkten, museum, industrier och kontor över hela Skandinavien. Genom smarta lösningar garanteras driftsäkerhet och högsta skydd av fastigheter och personer dygnet runt. Vi är mycket stolta över alla våra nöjda kunder, här får ni möta några av dem.

Visa alla referensobjekt

Kontakta oss för
mer information

Skicka ett meddelande